Uppkopplad, or not...?

I bland får man lov att bli lite upprörd…! 

Som när man skrivit ett långt inlägg om en ny favoritlounge och det visar sig när man ska publicera att  appen "timat" ut, eller kanske snarare bara stendött…?  Nat urli gtvis är allt ma n skrivit bara borta. Autospara, vad är det?

Ha r pr oble m me d mi tt wi -fi.  

Eller med min dator? De där som bara SKA fungera! MÅSTE fungera!  Från början var det spor adiskt, datorn har en förmåga att plötsligt tappa kontakten trots att den visar full mottagning. Omstart av datorn/routern och a llt är frid och fröjd igen.  Allt ann at f unge rar ju, som lil la pad dan oc h m ina te lef one r.  Kl art de t är datorn!

Så jag slår till på en ny, en snygg padda… Datorn börjar ju bli till åren och har varit med om en del strapatser. Bara några dagar  sen are börjar min ena telefon trassla, samma symptom , se r ut att ha full uppkoppling men ingen kontakt med server…    

Tror inte det hjälper att köpa en ny telefon?

Felsökning fortsätter...